Kasos aparato islaidos

Kai parduodame produktus ar paslaugas asmenų (kurie netvarko verslo protui, mums bus naudinga kasos aparatas ar fiskalinis spausdintuvas. Po jo įsigijimo fiskalinio įrenginio registracija ir fbalizavimas yra nepaprastai reikšmingi. Visos su kasos aparatu susijusios procedūros turėtų būti atliktos per du mėnesius nuo jo įsigijimo.

Prašymas atitinkamos mokesčių inspekcijos vadovui turėtų būti pateiktas prieš pradedant registruoti pardavimus kasoje. Ką reikėtų įtraukti į tokią paraišką? Pirmiausia turėtumėte parašyti, tai bus visas įmonėje naudojamų kasos aparatų skaičius. Taip pat turite nurodyti vietų, kur jie bus naudojami, adresus.2012 m. Lapkričio 29 d. Finansų ministro įsakymas tiksliai nurodo, kaip turi būti pateikiami kasos aparatai. Pagal ją vėliausiai tą dieną, kai pamesta prekė turi būti paleista iš kasos, turėtų būti sumontuota daugiau nei pusė mokesčių inspekcijos vadovui praneštų kasos aparatų. Kito mėnesio pradžioje į apskaitą turėtų būti įtraukti kiti kasos aparatai.Jei šiuo metu turime praneštus ir įdėtus kasos aparatus, turime juos apmokestinti. Tai labai svarbu, jei norime verslo praktikoje naudoti kasos aparatus ir spausdintuvus.

Nuo ko priklauso kasos apmokestinimas? Priskiriant fiskalinį modulį (mokesčių mokėtojo kodą prie kasos aparato atminties. Paminėkime, kad todėl tai yra vienkartinė, egzistuojanti ir nuolatinė veikla. Labai svarbu, kad kasos aparatą apmokestinimą profesionaliai atliktų tam paruoštas specialistas. Sėkmingai įvykdžius klaidą nebus įmanoma anuliuoti blogai įvykdyto fiskalizacijos, patartina nusipirkti naują kasos aparatą, o tai reiškia milžiniškas išlaidas. Dėl kasos aparato apmokestinimo bus galima jį naudoti fiskaliniu būdu. Nuo šiol dienos ataskaitos bus saugomos kasos aparato žiniose, kuriose bus žinių apie kasdienio pardavimo problemą.Atlikus apmokestinimą kasos aparatu, per septynias dienas apie tai reikia pranešti atitinkamos mokesčių inspekcijos vadovui. Dėl to bus paimtas registracijos numeris.